03-7946444 03-7946444 Phone Number Phone Number
03-7946444Phone Number

לפרוסקופיה לקשירת חצוצרות

לפרוסקופיה לקשירת חצוצרות

קשירת חצוצרות הינה פעולה ניתוחית המשמשת כאמצעי מניעה. הטיפול מתאים לנשים שהשלימו את בניית המשפחה וסיימו ללדת, אשר אינן יכולות להשתמש באמצעי מניעה אחרים, מסיבות רפואיות או אישיות.

לדוגמה: אישה שאיננה יכולה להשתמש באמצעי מניעה הורמונליים ואיננה מסתדרת עם אמצעי מניעה לא הורמונליים, מומלץ לה לשקול קשירת חצוצרות. ישנן גם נשים המעוניינות להימנע מנטילת אמצעי מניעה הרמונליים למשך שארית שנות הפריון שלהן, ולכן מבקשות לבצע ניתוח לקשירת חצוצרות גם ללא סיבה רפואית.

קשירת החצוצרות מהווה אמצעי מניעה יעיל, המעניק לאישה הגנה מלאה מפני הריון, ומשחרר אותה מן הצורך לזכור ליטול אמצעי מניעה. עם זאת זהו הליך בלתי הפיך (במרבית המקרים). לכן הוא מתאים אך ורק לנשים שיודעות בוודאות שהן לא תרצנה בעתיד ללדת עוד ילד, וחיות בשלום עם הוויתור על היכולת להרות שוב.

בעבר בוצע ההליך לקשירת החצוצרות באמצעות ניתוח לבטן. כיום, קשירת חצוצרות מבוצע באמצעות לפרוסקופיה. מצלמה מוחדרת לחלל הבטן דרך חתך קטן בטבור. מבצעים עוד חתך קטן נוסף בבטן התחתונה, דרכו מחדירים מכשיר באמצעותו צורבים את החצוצרה במרכזה וכך חוסמים אותה, במטרה למנוע אתהמפגש ביןהביצית והזרע.

ההליך הלפרוסקופי לקשירת חצוצרות הוא פשוט ומהיר, עם אחוז סיבוכים כל כך נמוך עד שהוא נחשב כמעט נטול סיבוכים מדובר בהליך שנעשה בהרדמה כללית ואורך מספר דקות עד שעה.לאחר ההתאוששות מההרדמה משתחררת האישה לביתה באותו יום או למחרת הניתוח לכל היותר. ברוב המכריע של המקרים התאוששות מלאה מושגת בתוך מספר ימים.

תופעות לוואי קלות שעשויות להופיע בימים שלאחר הניתוח כוללות: דימום קל, כאבים או תחושת לחץ. עם זאת, במקרים הנדירים שבהן אשה סובלת מתופעות לוואי חריפות הנמשכות מעל מספר ימים, כגון חום גבוה או כאבים חריפים יש לפנות בדחיפות לרופא המנתח. ניתן להפחית משמעותית את הסיכון לתופעות לוואי על ידי פניה לרופא מנוסה בניתוחים מסוג זה, קבלת אבחון מדוייק והקפדה על הוראות הרופא לפני ולאחר הניתוח.