03-7946444 03-7946444 Phone Number Phone Number
03-7946444Phone Number

לפרוסקופיה לכריתת שחלות מניעתית

לפרוסקופיה לכריתת שחלות מניעתית

כריתת שחלה מניעתית מתבצעת במקרים בהם לאישה יש סיכוי גבוה מאוד לחלות בסרטן השחלות. במקרים כאלה מומלץ לבצעכריתה של השחלות על מנת להקטין את הסיכון לחלות בסרטן.

המצבים שבהם מומלץ לבצע כריתת שחלות מניעתית הם:

כאשר האישה היא נשאית של מוטציות באחד מהגנים BRCA1 או .BRCA2

נשאות לגן הגורם לתסמונת LYNCH2 הגורמת למחלה משפחתית של הופעת גידולים סרטניים בשד או בשחלות, מעי, תירואיד ועוד.

במקרים מסויימים שבהם האישה כבר חלתה בסרטן במערכת הרבייה.

מוטציה גנטית הגורמת לסרטן מסויים משמעותה שיש פגם בגן מסויים בגוף שמטרתו למנוע ולעקב התפתחו סרטן באיבר מסויים. כאשר הגן פגום וישנה מוטציה (שינוי במבנה הגן) הוא אינו יכול לבצע את תפקידו ולכן אין דיכוי על יצירת גידולים. לדוגמא, מוטציה בגנים ממשפחת BRCA גורמת לפגיעה בדיכוי על יצירת גידולים בשד ובשחלה.

לפני כ- 10-15 שנים בנשים שעברו את גיל הפוריות (מגיל 45 ואילך) כאשר אישה היתה מיועדת לעבור ניתוח לכריתת רחם,היה נהוג להמליץ לה לעבור גם כריתת שחלות במקביל, גם באלו ללא רקע משפחתי או גנטי של סרטן שחלות. כיום המלצה זו איננה תקפה עוד. אנו יודעים כי לשחלות השפעה חיובית על איכות החיים גם לאחר גיל הפריון. ישנם מחקרים שמראים כי ההורמונים המופרשים מהשחלה יכולים לשפר את איכות החיים של האשה גם בגיל המבוגר.

מאידך כריתת שחלות תמנע את הסיכון העתידי לחלות בסרטן השחלה. הסיכון הממוצע לחלות בסרטן השחלות עומד כיום עלאחת מכל שבעים נשים. על כן מומלץ לשוחח עם כל אישה לפני ניתוח כריתת הרחם ולהחליט, יחד איתה,האם להסיר בניתוח גם את השחלות או להשאירן.

במידה ולאחר התייעצות הוחלט לבצע כריתת שחלות מניעתית, ניתן לבצע כריתה זו בהליך הלפרוסקופי, מופחת הסיכונים ותופעות הלוואי. כריתת שחלות מניעתית אצל נשים שנמצאו כנשאיות של המוטציה בגנים BRCA1 או BRCA2 תפחית את הסיכון לסרטן שחלה בכ- 95% בממוצע וכן – 75% את הסיכוי לחלות בסרטן השד או בסרטן השחלות בהמשך חייהן.

לאחר הכריתה המניעתית קיים עדיין סיכוי להתפתחות של סרטן השחלות בתוך חלל הבטן, אם כי הסיכוי קטן (כ – 4%). לכן, מומלץ לנשאיות של המוטציות הגנטיות האמורות להקפיד להמשיך עם מעקב רפואי תקופתי כל חצי שנה, גם לאחר הניתוח.