054-8747111 054-8747111 Phone Number Phone Number
054-8747111Phone Number

היסטרוסקופיה כאמצעי מניעה (Essure)

היסטרוסקופיה כאמצעי מניעה (Essure)

היסטרוסקופיה כאמצעי מניעה

אמצעי המניעה מתחלקים לאמצעי מניעה קצרי טווח ואמצעי מניעה אורכי טווח. אמצעי המניעה ארוכי הטווח כוללים את ההתקן התוך רחמי וקשירת החצוצרות. התקן תוך רחמי יעיל למשך 5 שנים בלבד, לאחר מכן צריך להחליף אותו.

קשירת חצוצרות לעומת זאת הינה אמצעי מניעה קבוע אך מחייבת ניתוח בטן, בד”כ לפרוסקופיה, שנעשית בהרדמה מלאה והינה תהליך פולשני.

מזה מספר שנים קיימת אפשרות נוספת, עבור נשים המחפשות אמצעי מניעה לטווח ארוך קבוע, והוא סליל ה – Essure. אלו הם סלילי מתכת קטנים שניתן להחדירם בהיסטרוסקופיה אל החלק הקרוב של החצוצרות, באיזור החיבור של החצוצרות עם הרחם. הסלילים הללו חוסמים את המעבר בין חלל הרחם ובין החצוצרות וכך מהווים אלטרנטיבה לקשירת חצוצרות.

מדובר על הליך שנעשה בהנחיה היסטרוסקופית, ע”י היסטרוסקופ דק של 2.9 מ”מ אשר דרכו עוברים סיב אופטי ומוליך מיוחד שעליו נמצא הסליל. ההחדרה של סלילי ה – Essure מבוצעת באמצעות מוליך ארוך, העובר מצוואר הרחם, דרך חלל הרחם ועד לפתח של החצוצרות ומסייע בקיבוע הסלילים בפתח החצוצרות. לאחר הקיבוע, הסליל מתרחב לרוחב פתחי החצוצרות וסיבי פוליאתילן המצויים בתוכו, גורמים לצמיחה של רקמה צלקתית מסביב לו. הרקמה הצלקתית, ביחד עם הסליל עצמו, סותמים את המעבר בין החצוצרות לרחם בתוך מספר שבועות, עד שלושה חודשים.

מדובר על אמצעי מניעה יעיל ביותר, במחקרים אחרונים מדובר על פחות מאחוז אחד של הריונות עם הסליל. החומרים מהם מורכב הסליל הם אותם החומרים מהם עשויים הסטנטים, בהם משתמשים זה שנים רבות, בצינטורים וניתוחי לב. ההליך נחשב בטוח וכמעט חסר סיכונים.

הטיפול בסליל ה-Essure מתאים בעיקר לנשים שאינן מעוניינות להרות עוד, אשר אסור להן להשתמש באמצעי מניעה תוך רחמיים ואינן יכולות ליטול אמצעי מניעה הורמונאליים. למעשה טכניקה זו היא תחליף לקשירת החצוצרות המוכרת המחייבת ניתוח פולשני לחלל הבטן.

שימוש נוסף וחשוב של סליל ה- Essure הינו חסימת חצוצרות כאשר נשים סובלות מפגיעה בחצוצרות אשר גורמת להצטברות נוזל בחצוצרות – הידרוסלפינקס. ידוע כי מצב זה גורם לאי פריון ואף פוגע משמעותית באפשרות של נשים להרות בטיפולי הפריה עקב זליגת נוזל מהחצוצרה לרחם. בד”כ מצב זה מטופל בכריתת החצוצרה הפגומה. אולם ניתן במקום לבצע לפרוסקופיה לכריתת חצוצרה לבצע חסימתה ע”י סליל ה- Essure ובכך למנוע זליגת נוזל לחלל הרחם ולקבל את אותה השפעה מיטבית אשר תאפשר טיפולי הפריה.